Sociálne poistenie je založené na poznaní, že ekonomická neistota v peňažnej ekonomike vzniká z veľkej časti z prerušení príjmu z práce spôsobených nezamestnanosťou, odchodom do starobného dôchodku, smrťou živiteľa rodiny alebo invaliditou, či už krátkodobou alebo dlhodobou. . Príspevok sociálneho poistenia pomáha z čiastočnou náhradou príjmu v čase, keď osoba ostane bez práce.
Slovenský systém sociálneho poistenia poskytuje zabezpečenie pre rôzne obdobia života. Môžu to byť tiež dávky sociálneho poistenia pre rodiny s deťmi, ľudí so zdravotným znevýhodnením a podobne. Do systému sociálneho poistenie sa tiež radí vyplácanie nemocenskej dávky.
Hlavnou výhodou sociálneho poistenie je možnosť získať starobný dôchodok. Starobný dôchodok je vlastne forma sociálneho poistenia, ktorá je hlavným druhom štátneho sociálneho zabezpečenia v starobe. Nárok na starobný dôchodok majú fyzické osoby, ktoré spĺňajú vekové podmienky a sú v evidencii dôchodkového sociálneho poistenia, teda ten, čo dovŕšil ustanovený vek starobného dôchodku alebo má zriadenú minimálnu evidenciu dôchodkového sociálneho poistenia pre starobný dôchodok.
Len správne uzatvorené sociálne poistenie vám dáva istotu, že potrebné plnenie získate v období potreby získate v plnej miere.

social position

Zdieľaj tento článok

Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.