Finančná rezerva

Mať finančnú rezervu na neočakávané výdavky je dôležité pre každého. Hotovostné rezervy sú prostriedky, ktoré sa odkladajú na rôzne účely. Finančná rezerva musí byť dobre spravovaná a v prípade potreby môže byť neoceniteľným aktívom v rôznych situáciách, najmä v tých, ktoré si vyžadujú neplánované finančné zdroje alebo náklady. Finančný plán, ktorý ráta s tvorbou finančnej rezervy je praktický [...]

Dôchodok 4. pilier

Odchod do dôchodku sa vám môže zdať tak vzdialený, keď prvýkrát vstúpite do zamestnania. Avšak roky plynú rýchlo. Dôchodkové sporenie by malo byť každého najvyššou prioritou. Sporenie teraz na dôchodok vám zaistí, že budete mať dostatok peňazí na pohodlný životný štandard, keď prestanete pracovať alebo znížite počet hodín, ktoré odpracujete. Investovanie do dôchodku čo najskôr, [...]

Jednorazové investovanie

Podielové fondy sú investičné stratégie, ktoré umožňujú spojiť vlastné peniaze spolu s inými investormi, aby ste si kúpili viacero akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, ktoré by ste mohli sami ťažko kúpiť. Toto sa často označuje ako portfólio. Cena podielového fondu, známa aj ako jeho čistá hodnota aktív , je určená celkovou hodnotou cenných papierov [...]

Životné poistenie

Životné poistenie možno definovať ako zmluvu medzi poistníkom a poisťovňou, kde sa poisťovateľ zaviaže zaplatiť peňažnú sumu výmenou za poistné, pri úmrtí poistenca alebo po uplynutí stanoveného obdobia. Životné poistenie poskytuje finančnú podporu vašej rodine, po smrti toho, kto má uzatvorené životné poistenie. Po smrti určený príjemca dostane od poisťovne jednorazovú výplatu za predpokladu, že [...]

Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.