Podielové fondy sú investičné stratégie, ktoré umožňujú spojiť vlastné peniaze spolu s inými investormi, aby ste si kúpili viacero akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, ktoré by ste mohli sami ťažko kúpiť. Toto sa často označuje ako portfólio. Cena podielového fondu, známa aj ako jeho čistá hodnota aktív , je určená celkovou hodnotou cenných papierov v portfóliu vydelenou počtom akcií fondu v obehu. Táto cena kolíše na základe hodnoty cenných papierov držaných portfóliom na konci každého pracovného dňa. Upozorňujeme, že investori podielových fondov v skutočnosti nevlastnia cenné papiere, do ktorých fond investuje; vlastnia len akcie v samotnom fonde.
Podielový fond je profesionálne spravovaná investičná schéma, spravovaná správcovskou spoločnosťou, ktorá spája skupinu ľudí a investuje peniaze do akcií, dlhopisov a iných cenných papierov.
Výhody podielových fondov
Podielové fondy sú vyhľadávané, pretože umožnia diverzifikovať riziko. Podielové fondy pomáhajú investorom diverzifikovať riziká investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií v rôznych sektoroch.
Ďalšou výhodou podielových fondov je, že do podielových fondov môžete začať investovať s relatívne malými sumami. Keďže podielové fondy fungujú na báze združovania peňazí, investori podielových fondov môžu mať skutočné vlastníctvo diverzifikovaného portfólia akcií s oveľa menšími kapitálovými výdavkami. Investovanie do akcií a dlhopisov si vyžaduje značné odborné znalosti a skúsenosti.
Musíte mať znalosti o finančných trhoch, priemyselných odvetviach, jednotlivých spoločnostiach a expertízu v oblasti výskumu. Hlavnou výhodou podielových fondov je, že ich spravujú profesionálni správcovia fondov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, odborné znalosti a skúsenosti s výberom správnych akcií alebo iných nástrojov.

social position

Zdieľaj tento článok

Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.